3 cựu tổng thống tươi cươi rạng rỡ tại Presidents cup

3 cựu tổng thống tươi cười rạng rỡ tại Presidents cup