Trao giải cho Golfer Nguyễn Văn Quế

Trao giải cho Golfer Nguyễn Văn Quế