Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT02

Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT02