Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT02

Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT02