Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT03

Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT03