Mặt dưới cỏ nhân tạo sân golf CNT03

Mặt dưới cỏ nhân tạo sân golf CNT03