Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT03

Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT03