Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT01

Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf CNT01