Mặt dưới cỏ nhân tạo sân golf CNT01

Mặt dưới cỏ nhân tạo sân golf CNT01