Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT01

Mặt nghiêng cỏ nhân tạo sân golf CNT01