Bộ khung và lưới tập swing

Bộ khung và lưới tập swing