Thảm tập golf Putting được thiết kế với phần cỏ golf mềm mại.

Thảm tập golf Putting được thiết kế với phần cỏ golf mềm mại.