Lưới golf HDPE màu xanh ngọc

Lưới golf HDPE màu xanh ngọc