Cỏ nhân tạo sân golf N6019

Cỏ nhân tạo sân golf N6019