Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf N6019

Mặt trên cỏ nhân tạo sân golf N6019