Cỏ nhân tạo sân golf N6019 đã được gắn đế cao su

Cỏ nhân tạo sân golf N6019 đã được gắn đế cao su