Đế cỏ nhân tạo sân golf N6019

Đế cỏ nhân tạo sân golf N6019