Ống nhòm đo khoảng cách Forestry Pro có vỏ máy bằng nhựa

Ống nhòm đo khoảng cách Forestry Pro có vỏ máy bằng nhựa