Trao các giải thưởng khác cho các golfer đoạt giải tại BRG Golf Hà Nội Festival 2017

Trao các giải thưởng khác cho các golfer đoạt giải tại BRG Golf Hà Nội Festival 2017