Trao giải best gross cho tay golf người Thái Lan tại BRG Golf Hà Nội Festival 2017

Trao giải best gross cho tay golf người Thái Lan tại BRG Golf Hà Nội Festival 2017