Trao giải cho người chiến thắng tại BRG Three KIngs Crown

Trao giải cho người chiến thắng tại BRG Three KIngs Crown