Kim In-Kyung xuất sắc bảo vệ thành công thành tích đầu bảng tại LPGA Classic

Kim In-Kyung xuất sắc bảo vệ thành công thành tích đầu bảng tại LPGA Classic