Người thân của các golfer nữ tham dự giải đấu cũng có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Người thân của các golfer nữ tham dự giải đấu cũng có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn.