Biểu hiện của Spieth sau cú gạt ghi birdie ở hố 17.

Biểu hiện của Spieth sau cú gạt ghi birdie ở hố 17.