Golfer chụp hình lưu niệm tại giải đấu EVGA

Golfer chụp hình lưu niệm tại giải đấu EVGA