Hai golf thủ có điểm số cao nhất tại giải đấu

Hai golf thủ có điểm số cao nhất tại giải đấu