Đại diên ban tổ chức giải golf thanh niên lần thứ 2 trao hoa cho các nhà tài trợ

Đại diên ban tổ chức giải golf thanh niên lần thứ 2 trao hoa cho các nhà tài trợ