Khachonkittisakul Varuth đạt phong độ xuất sắc tại vòng thứ 2 VAO 2017

Khachonkittisakul Varuth đạt phong độ xuất sắc tại vòng thứ 2 VAO 2017