Người chơi được phép thay thế gậy golf bị hỏng trong vòng đấu

Người chơi được phép thay thế gậy golf bị hỏng trong vòng đấu