Người đứng giữa là golf thủ Mancil Davis người giữ kỉ lục ghi được nhiều cú HIO nhất

Người đứng giữa là golf thủ Mancil Davis người giữ kỉ lục ghi được nhiều cú HIO nhất