Cụ bà Elsie Mclean - người đánh cú Hole in one cao tuổi nhất

Cụ bà Elsie Mclean – người đánh cú Hole in one cao tuổi nhất