Hai tay golf chuyên nghiệp Zach Jonhson và Phil Mickelson (Ảnh: Reuters.)

Hai tay golf chuyên nghiệp Zach Johnson và Phil Mickelson (Ảnh: Reuters.)