Lễ ký kết tài trợ tín dụng cho sân golf Kim Bảng Hà Nam

Lễ ký kết tài trợ tín dụng cho sân golf Kim Bảng Hà Nam