Sân tập golf Famille Hà Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện

Sân tập golf Famille Hà Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện.