Buổi tối ở sân tập Golf GB Driving Range

Buổi tối ở sân tập Golf GB Driving Range