Thi công phòng tập golf 3D tại Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạng mục thi công: Lắp đặt phòng golf 3D
Địa điểm thi công: Hạ Long, Quảng Ninh
Diện tích thi công: 15m2
Hoàn thiện thiết kế thi công: trong vòng 02 ngày

phòng golf 3D tại Quảng Ninh

phòng golf 3D tại Quảng Ninh

0/5 (0 Reviews)

Comment facebook