Tuyển dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trường Phú Thuận tuyển dụng kế toán trưởng 1. Yêu cầu: – Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm