Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH CỎ NHÂN TẠO

    Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí nhân viên kinh doanh cỏ nhân tạo –  Số lượng: 10 người –  Tổng thu nhập 7-15tr Mô tả công việc nhân viên kinh doanh cỏ nhân tạo: –  Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao –  Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách –  Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách...

  • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    Do nhu cầu mở rộng thị trường, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp –  Số lượng 1 người –  Lương 5-7tr Mô tả công việc kế toán tổng hợp: – Kiểm tra tất cả các khoản thu chi / tính hợp lệ của chứng từ – Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp – Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định – Công việc chi...

  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

    Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí: Nhân viên hành chính nhân sự –  Số lượng: 2 người –  Lương 5-7tr Mô tả công việc hành chính nhân sự: – Phụ trách chính mảng tuyển dụng toàn bộ công ty. Tuyển dụng các vị trí cấp quản lý, trưởng bộ phận, thư ký, trợ lý, chuyên viên, nhân viên… – Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch...