Tuyển dụng

 • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH

  Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí nhân viên phòng kế hoạch như sau: –  Số lượng: 2 người – Lương: 7-15tr Mô tả công việc nhân viên phòng kế hoạch: –  Tiếp nhận dự án, lên kế hoạch triển khai chi tiết cho từng hạng mục –  Giao dịch với chủ đầu tư, tư vấn về các biện pháp, giải pháp thi công – Tổ chức khảo sát, thiết kế theo yêu cầu...

 • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÒNG MUA

  Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí nhân viên phòng mua: –  Số lượng: 2 người –  Lương: 7-10tr Mô tả công việc nhân viên phòng mua: – Có trách nhiệm mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu phụ phục vụ sản xuất (nhập khẩu, mua nội địa) theo yêu cầu đặt hàng từ bộ phận Quản lý. – Đặt hàng và theo dõi việc thực hiện đơn đặt hàng, liên hệ với...

 • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ CƠ KHÍ

  Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí kỹ sư cơ khí: –  Số lượng: 2 người –  Lương: 7-15tr Mô tả công việc kỹ sư cơ khí: – Thiết kế cơ khí, giám sát chế tạo thiết bị và thi công xây lắp công trình – Lập kế hoạch triển khai cho dự án, công trình – Thực hiện giám sát thi công –  Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn Quyền lợi...

 • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH CỎ NHÂN TẠO

  Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí nhân viên kinh doanh cỏ nhân tạo –  Số lượng: 10 người –  Tổng thu nhập 7-15tr Mô tả công việc nhân viên kinh doanh cỏ nhân tạo: –  Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao –  Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách –  Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách...

 • TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Do nhu cầu mở rộng thị trường, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp –  Số lượng 1 người –  Lương 5-7tr Mô tả công việc kế toán tổng hợp: – Kiểm tra tất cả các khoản thu chi / tính hợp lệ của chứng từ – Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp – Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định – Công việc chi...

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Do nhu cầu mở rộng thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚ THUẬN cần tuyển vị trí: Nhân viên hành chính nhân sự –  Số lượng: 2 người –  Lương 5-7tr Mô tả công việc hành chính nhân sự: – Phụ trách chính mảng tuyển dụng toàn bộ công ty. Tuyển dụng các vị trí cấp quản lý, trưởng bộ phận, thư ký, trợ lý, chuyên viên, nhân viên… – Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch...