Thi công green golf HDMON Láng Hạ

Thông tin dự án thi công green golf HDMON Láng Hạ

  • Chủ đầu tư: Mr. Đăng
  • Diện tích: 82m2
  • Hạng mục thi công: lưới golf, green ( cỏ golf nhân tạo, cỏ vườn), thảm swing, chipping net, lỗ cờ, bóng
  • Địa chỉ: 29 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
  • Đơn vị thi công: Golffami
  • Thời gian thiết kế, thi công: 7 ngày

Hình ảnh dự án green golf HDMON Láng Hạ

0/5 (0 Reviews)

Comment facebook